Ustrój polityczny we Francji

Polityka i społeczeństwo

Ustrój polityczny Francji
W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się obecnemu ustrojowi politycznemu panującemu w kraju Moliera.
Podstawą ustroju politycznego Francji jest konstytucja. Obecnie obowiązuje Konstytucja V Republiki. Uchwalono ją w 1958 roku, a poprawki wprowadzano na bieżąco na przestrzeni lat. Co ciekawe, z powodu tak wielu dokumentów w postaci konstytucji Francję nazywa się „laboratorium konstytucji”. Pierwszy dokument tej rangi Francja uchwaliła w 1791 roku, czyli w tym samym, co Polska naszą, majową konstytucję, ale Polacy byli szybsi od Francuzów. Pierwsza konstytucja na świecie powstała w Stanach Zjednoczonych, druga w Polsce, a trzecia właśnie we Francji.
Władzę wykonawczą w kraju sprawuje prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na okres pięciu lat. Choć w konstytucji zapisano siedmioletnią kadencję, w referendum w 2000 roku Francuzi zdecydowali o zmianie tego zapisu. To prezydent powołuje premiera, ale do efektywnego powołania szefa rządu dochodzi dopiero przy zgodzie niższej izby parlamentu francuskiego, czyli Zgromadzenia Narodowego. Wśród kompetencji prezydenta jest m.in. odpowiedzialność za politykę zagraniczną państwa, formalne dowodzenie wojskiem. Ma on też prawo wydawać dekrety czy kontrasygnować ustawy.

Władzę wykonawczą we Francji sprawuję premier oraz prezydent. Ten pierwszy w IV republice nazywany był prezesem rady ministrów. Co ciekawe, posiedzeniom rządu przewodzi nie premier (jak ma to miejsce choćby w kraju nad Wisłą), ale właśnie prezydent. Konkretne pragnienia osobiste sytuują prezydenta ponad partiami. Była to idea samego De Gaulle’a. Ustrój V republiki nazywamy semiprezydenckim.

Do kompetencji prezydenta zalicza się także sygnowanie traktatów międzynarodowych. To on może podjąć decyzję o rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego i przejęciu pełni władzy w swoim państwie.

To właśnie ten szereg kompetencji sprawia, że piastowanie urzędu prezydenta to coś więcej niż funkcja reprezentacyjna. Prezydent we Francji wpływa albo wręcz kształtuje wiele obszarów życia swoich obywateli. 

Comments are closed.